تبلیغات
مجله علمی | آموزشی | فرهنگی - فراموشت نخواهم کرد…
تبلیغات Xامروز :

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 9 آبان 1392

فراموشت نخواهم کرد…

 

51617556265978383107

فراموشت نخواهم کرد که نازی بس گران داری
فراموشت نخواهم کرد که هم این و هم آن داری

فراموشت نخواهم کرد که آبی بودی و ماندی
فراموشت نخواهم کرد که در جانم تو جان داری

فراموشت نخواهم کرد که در سن چهل سالی
چنان چون رخش می تازی که گویی تن جوان داری

تو هم هفتی و هم چاری، تو سُرخان را همی خاری
تو حتی گر کنی ترکم، دو صد ارث و نشان داری

تو دلبر بودی و هستی، مقدس گشتی و ماندی
چه می شد اندکی افزون عنانت را گران داری؟

فراموشت نخواهم کرد فراموشم نخواهی شد
فراموشی نمی گیرم که نقشی بر روان داری

سفر کرد و خبر ننمود که یاران بدرقه اش آیند
خدایا با من عهدی کن که او را در امان داری

شاعر: علی رضا حاتم وندارسال توسط میلاد حیدری
میلاد حیدری پرتال گوگلستان
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به کدام سری آموزش علاقه خواهید داشت؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
تیلیغات